Vrouwen als Sanna Marin hebben tijdens de coronacrisis laten zien wat goed leiderschap is – dit kunnen bedrijven nú doen

Salesforce & Business Insider Nederland

De Finse premier Sanna Marin.

De Finse premier Sanna Marin.

Door Angelique de Vries, CEO Salesforce Noord-Europa 

Van Nieuw-Zeeland tot Finland: hoe de vrouwelijke politieke leiders van deze landen op de Covid-19-pandemie reageerden, werd alom geprezen. Dankzij hun leiderschap wisten ze een stijging van het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers te voorkomen. Ze luisterden naar verschillende perspectieven van deskundigen en lieten empathie en nederigheid zien.

Kortom: rolmodellen als Jacinda Ardern, Angela Merkel en Sanna Marin inspireren jonge vrouwen in tijden van crisis. De boodschap: ook zij kunnen zich in de toekomst ontplooien tot leiders.

In Nederland hebben we nog nooit een vrouwelijke premier gehad om naar op te kunnen kijken. Net zoals vrouwen aanzienlijk ondervertegenwoordigd blijven in de politiek, zijn hun leiderschapskwaliteiten ook hard nodig in de techindustrie.

De urgentie om genderongelijkheid aan te pakken kan bijna niet groter. Vrouwen en achtergestelde minderheden zijn door de uitbraak van het coronavirus onevenredig hard geraakt. Een cijfer uit onderzoek van Deloitte om dat te illustreren: zeventig procent van de werkende vrouwen in negen van de grootste economieën ter wereld denkt dat haar carrière vertraging oploopt door de pandemie.

Gezien die nieuwe belemmeringen voor de economische participatie en het leiderschap van vrouwen is het niet meer dan toepasselijk dat Internationale Vrouwendag van de VN op 8 maart in het teken staat van ‘Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world’.

Het is goed om te vieren wat vrouwen hebben bereikt. Maar dit is ook hét moment om na te denken over de unieke bijdrage van vrouwelijk leiderschap. Welke stappen kunnen bedrijven nemen om vrouwen meer kansen te bieden?

Anders tegen leiderschap aankijken

Veel eigenschappen van succesvolle vrouwelijke leiders tijdens de pandemie laten zien hoe ook de techindustrie kan profiteren van meer vrouwen in de top. Als bedrijf in de digitale economie wil je, naast de zogeheten harde en technische vaardigheden, ook steeds meer vertrouwen op leiders met emotionele intelligentie. Mensen die in staat zijn om talent te begeleiden en te koesteren.

Daarbij wordt het ook steeds belangrijker om leiders te hebben die complexe problemen oplossen door compromissen te sluiten, de status quo uitdagen door te luisteren én een gezamenlijk doel voor ogen kunnen houden met een divers samengesteld team.

Angelique de Vries

Angelique de Vries

Het creëren van een cultuur met gelijkheid als speerpunt is niet alleen goed, het is ook ronduit slim. Onderzoeken laten keer op keer zien dat een diverse werkplek een winstgevender bedrijf oplevert. Toch wordt de economische kloof tussen mannen en vrouwen maar niet gedicht, dat heeft volgens het World Economic Forum te maken met de ondervertegenwoordiging van vrouwen in opkomende functies. Denk aan functies in cloud computing, engineering, data en AI.

Wil je gendergelijkheid écht bevorderen, dan moeten we de hele cyclus van werknemers in ogenschouw nemen. Van het aantrekken en werven van talent tot hoe we investeren in ontwikkeling.

Investeren in kansen

Door te kiezen voor diverse wervingsmethoden en opleidingsprogramma’s die vooroordelen tegengaan, kom je als bedrijf in contact met kandidaten aan wie je misschien anders niet had gedacht. Het bedrijfsleven heeft de verantwoordelijkheid om daarnaast vrouwen die hun loopbaan een tijdje hebben onderbroken te helpen bij hun weg terug naar de werkvloer.

Doordat er vandaag de dag vrijwel overal gewerkt kan worden, kunnen flexibele arbeidsregelingen zorgen voor een betere werk-privébalans. Maar als je dit niet zorgvuldig aanpakt, brengen ze wel de moeizaam opgebouwde vooruitgang in de strijd voor gelijke beloning in gevaar.

Wil je werkelijk een werkplek creëren die een afspiegeling is van onze samenleving? Dan moeten vrouwen op elk niveau vertegenwoordigd zijn. Met name in het bestuur en C-level posities. Wil je dit bereiken, dan vraagt dat ondersteuning van vrouwen in alle fasen van hun loopbaan. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te investeren in projecten voor leiderschapsontwikkeling en processen voor meer inclusiviteit. Denk hierbij aan een eerlijke behandeling, gelijke kansen, erkenning van succes en het versterken van hun zichtbaarheid. Dát is de manier om meer vrouwen te inspireren om hogerop te komen én ze aan de tafel te krijgen waar de besluiten worden genomen. Doordat we in een volledig digitale wereld leven, hebben bedrijven een nog grotere verantwoordelijkheid om een gelijke, eerlijke en inclusieve werkomgeving te creëren. Op kantoor én virtueel.

Ik moet dan direct ook denken aan een wijsheid van Neelie Kroes, voormalig politica en EU-commissaris: “Als je de enige vrouw in de directiekamer bent, vergeet het dan maar om een verandering door te voeren. Als vrouwen moeten we lef tonen en onze stem laten horen. We moeten onze plek aan tafel opeisen en ervan genieten, en direct ook andere vrouwen introduceren. Goede leiders creëren een cultuur om zich heen met waarden als gelijkheid en inclusiviteit, en nodigen anderen uit om ook deel te nemen."

De kwaliteiten die we nodig hebben naar boven halen

In een veranderende wereld zullen empathie, nederigheid en diversiteit de hoekstenen van goed leiderschap vormen. Net zoals we van deze eigenschappen hebben geprofiteerd in de wereldwijde pandemie, moeten we ze ook op elk niveau in ieder bedrijf inzetten. Of het nu gaat om het bedrijfsleven of de techsector: in Nederland kennen we als geen ander de kracht van een goed ecosysteem en samenwerking tussen partners.

Wil je gendergelijkheid bevorderen, dan hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om oplossingen te zoeken. Om betere manieren te vinden om talent te vinden, te ontwikkelen en te belonen, en om kwalitatief leiderschap naar een hoger niveau te brengen. Simpelweg omdat we het nodig hebben.

Angelique de Vries is als CEO Noord-Europa verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Salesforce in de Benelux en de Nordics. Ze is een internationale techleider in de software-industrie en heeft ervaring in het stimuleren van bedrijfsgroei via een klantgerichte aanpak.

Dit is een artikel uit onze serie 'de urgentie van digitaliseren', mogelijk gemaakt door Salesforce. Salesforce helpt ondernemingen en instellingen betekenisvolle, relevante en langdurige relaties op te bouwen en te onderhouden met iedere klant, elke partner en iedere individuele medewerker. Transparantie, gelijkheid voor iedereen, innovatie en een obsessie voor klantsucces vormen daarvoor het fundament. Wil je weten hoe? Kijk hier!